Alkomat alkotest kalkulator promili

Maksymaklne steżenie alkoholu w krwi człowieka w przypadku spożywania alkoholu na pusty żołoądek występuję po upływie około 30-60 minut. W przypadku spozywania alkoholu po spozyciu sytego posiłku maksymalne stężenie alkoholu we krwi ma miejsce 1,5-3 godzin po przyjęciu dawki alkoholu. Przeciętny człowiek spala średnio w ciągu godziny 0,13 promila alkoholu znajdującego się w jego krwi.

Wirtualny alkomat czyli wirtualny alkotest jaki znajduje się powyżej umożliwia obliczenie zawartości alkoholu we krwi na podstawie mtematycznego wzoru: ilość promili we krwi = ilość wypitego czystego alkoholu w gramach / współczynnik wynoszący 0,7 dla mężczyzn i 0,6 dla kobiet * waga ciała.

W Polsce nie wolno kierować pojazdami mechanicznymi jeśli stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila lub więcej. Aby zgodnie z prawem móc prowadzić samochód, zawartość alkoholu we krwi musi być mniejsza niż 0,2 promila. Prowadzenie samochodu przy steżeniu od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi jest w Polsce wykroczeniem. Przy zawartości powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi zgodnie z obowiązującym prawem prowadząc samochód dopuścimy się przestępstwa. Kwestę tę reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231).

Na rynku jest dostępnych wiele alkomatów - pamiętaj jednak trzeba, że wiarygodność i dokładność tańszych modeli alkomatów pozostawia wiele do życzenia. Nie oczekujmy, że kupujac za kilkadziesiąt złotych alkomat będziemy mogli całkowicie na nim polegać zwłaszcza gdy wynik odczytu zawartości akloholu we krwi będzie "na granicy". Porządny alkomat taki jak alkomat Alcovisor, alkomat FIT333, alkomat AlcoBlow czy alkomat AL-4000 to wydatek powyżej 2 tysięcy złotych.Alkomat internetowy pomiar zawartości alkoholu we krwi alkomat wirtualny alkomat online, darmowy pomiar
zawartości alkoholu, sprawdzenie trzeźwości przez internet, licznik promili, wirtualny alkomat, ile alkoholu można wypić

Alkomat Online (C) 2011-2015